ASTPAST : Vereniging uit Welle

De wellicht bekendste vzw uit Welle,

 

 
 Tes van oèrre zeggen, die de laatste 15 jaar instond voor meerdere succesvolle organisaties blijft verrassen. Nog maar net hebben ze hun meest succesvolle organisatie “verkocht” aan vzw Maspoe of er duikt alweer nieuwtje op. De voltallige raad van bestuur, heeft ontslag genomen uit zijn functies en de meesten daarvan hebben de vereniging verlaten. Een aantal andere leden hebben de fakkel overgenomen en bevestigen het voortbestaan van de vzw.

Tot grote verbazing zijn het net de oprichters van TVOZ die de vereniging verlaten. Maar ook zij zaten niet stil. Een nieuwe vereniging werd boven de doopvont gehouden en luistert naar, de alweer originele naam, astpast. Vzw astpast wil zich vooral toeleggen op originele, kleinere organisaties. En zoals de naam voorspelt organiseren zij enkel dingen als het goed uitkomt. En als het jullie past, zijn jullie van harte welkom.

Geïnteresseerde artiesten kunnen zich aanbieden via www.vrijpodium.be. Want ook dat is een initiatief van vzw astpast. Zij willen namelijk lokale artiesten de kans geven om hun kunstvorm te delen met “het grote publiek”. Het doel van deze website is om een lijst aan te leggen van artiesten, in alle vormen van kunstbeoefening, zoals schilderen, tekenen, beeldhouwen, fotografie, film, interactieve media, literatuur, poëzie, theater, muziek, zang, dans, …. En als het past zal de vereniging instaan voor een professionele omkadering met de nodige aandacht in de media en voldoende publiciteit. En als het jouw past, kom je maar eens langs en zal je vaststellen: Denderleeuw’s got talent.

Chris, Ann, Hilde, Maggy, Gunther, Luc, Guy, Erik & sympathisanten